Organizacija preduzeća

U skladu sa Pravilnikom o radu preduzeće je organizovano u dva sektora i to:

  1. Sektor za finansije i administraciju,
  2. Tehnički sektor, s tim da se u okviru ovogo sektora nalaze 3 (tri) odsjeka i to:
  • Odsjek vodovoda i kanalizacije,
  •  Odsjek za prikupljanje i deponovanje otpada,
  • Odsjek za građevinske radove.

Organi upravljanja u Javnom komunalnom preduzeću „VIS“ d.o.o. Doboj Jug su:

  • skupština
  • nadzorni odbor
  • uprava

Usorska 124B, Matuzići, 74203 Doboj Jug, BiH

radnovrijeme

RADNO VRIJEME

PON - PET | 07:00h – 15:30h
SUB/NED - neradna

javne nabavke

JAVNE NABAVKE

cijena

IZVJEŠTAJI