SRIJEDA

Havana – Šije – Omići, Meškići – Bajrići -Ponikva – “DUGA” garaža

ČETVRTAK

Pored kuće Muratović Ekrema – Salkić Džemala – Muminovići Lepenica – Šije – Škilje – Tuke – ul. Zlatnih Ljiljana – Brezik – garaža

PETAK

Matuzići brdo – Brezik – Bosanska – Šumska – Četrlja – od HIFE do kuće Senada Begića

SUBOTA

Mravići – Škilje – Bukvik – Japage – Tuke – Most – Drum

NEDJELJA

Matuzići ravnica (203. Brigade, ul Bare) – do HIFE