53
02.02.2024

Odluka o prvoj izmjeni/dopuni privremenog Plana javnih nabavki

53
23.01.2024

Odluka o prvoj izmjeni/dopuni privremenog Plana javnih nabavki

53
08.01.2024

Privremeni plan JN za period 01.01.-31.03.2024.godine

53
23.10.2023

ODLUKA O DVANESTOJ IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

53
16.10.2023

ODLUKA O JEDANESTOJ IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

53
06.10.2023

Odluka o nastavku postupka JN

53
06.10.2023

Odluka o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije

53
29.09.2023

ODLUKA O DESETOJ IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

53
19.09.2023

ODLUKA O DEVETOJ IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

53
12.09.2023

ODLUKA O OSMOJ IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

53
06.07.2023

ODLUKA O SEDMOJ IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

53
14.06.2023

ODLUKE O IZMJENI/DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

53
01.06.2023

ODLUKA O PETOJ IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

53
23.03.2023

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

53
09.12.2022

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA- ANNOA DOO

53
05.12.2022

ODLUKA O DODJELI POSTUPKA JN - NABAVKA I UGRADNJA HLORNE STANICE

53
23.11.2022

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA- ABITEC DOO

53
15.11.2022

ODLUKA O DODJELI POSTUPKA JN ELEKTRO I SIGNALNO POVEZIVANJE NA BUNARU ZA VODU B2-A NA IZVORIŠTU HAVDINE OPĆINA DOBOJ JUG

53
23.11.2022

TENDERSKA DOKUMENTACIJA-NABAVKA I UGRADNJA HLORNE STANICE

53
23.11.2022

Odluka o jedanaestoj izmjeni Plana javnih nabavki za 2022.godinu

53
15.11.2022

ODLUKA O DODJELI POSTUPKA JN IZVOĐENJA RADOVA NA BUŠENJU BUNARA ZA VODU B2-A NA IZVORIŠTU HAVDINE OPĆINA DOBOJ JUG

53
08.11.2022

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ZA USLUGE PRAĆENJA VOZILA PUTEM GPS-a

53
01.11.2022

Odluka o desetoj izmjeni Plana javnih nabavki za 2022.godinu

53
01.11.2022

TENDERSKA DOKUMENTACIJA-IZVOĐENJE RADOVA NA BUŠENJU BUNARA ZA VODU B2-A

53
26.10.2022

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JN IZVOĐENJA RADOVA NA BUŠENJU BUNARA ZA VODU B2-A NA IZVORIŠTU HAVDINE

53
12.10.2022

TENDERSKA DOKUMENTACIJA-ZA NABAVKU ELEKTRO I SIGNALNO POVEZIVANJE BUNARA ZA VODU B2-A

53
12.10.2022

TENDERSKA DOKUMENTACIJA-IZVOĐENJE RADOVA NA BUŠENJU BUNARA ZA VODU B2-A

53
10.10.2022

Odluka o devetoj izmjeni Plana javnih nabavki za 2022.godinu

53
13.09.2022

VODOVODNI MATERIJAL - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

53
26.08.2022

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ZA JN USLUGA IZRADE ELABORATA- ESTA d.o.o.

53
26.08.2022

TENDERSKA DOKUMENTACIJA- VODOVODNI MATERIJAL

53
26.08.2022

Odluka o osmoj izmjeni Plana javnih nabavki za 2022.godinu

53
24.08.2022

Tenderska dokumentacija Usluge popravke vozila

53
23.08.2022

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA- WARWLL d.o.o.

53
22.08.2022

Odluka o sedmoj izmjeni Plana javnih nabavki za 2022.godinu

53
19.08.2022

Odluka o šestoj izmjeni Plana javnih nabavki za 2022.godinu

53
16.08.2022

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA- TRANSEY d.o.o.

53
29.07.2022

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA- Nabavka ulja, maziva, sijalica i akumulatora LOT 1-GANJGO PETROL d.o.o.

53
28.07.2022

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA-SKULA d.o.o.

53
21.07.2022

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ZA JN GEODETSKIH USLUGA- GEO PRIM d.o.o.

53
18.07.2022

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA- HP FLUID d.o.o.

53
18.07.2022

ODLUKA O PETOJ IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI

53
12.07.2022

TENDERSKA DOKUMENACIJA- GRAĐEVINSKI MATERIJAL

53
08.07.2022

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA- HIDRO-LINE d.o.o.

53
07.07.2022

ODLUKA O ČETVRTOJ IZMJENI PLANA JAVNIH NABAVKI

53
04.07.2022

Odluka o trećoj izmjeni Plana javnih nabavki za 2022. godinu JKP"VIS" d.o.o. Doboj Jug

53
21.06.2022

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - Croatia osiguranje d.d.

53
17.06.2022

TENDERSKA DOKUMENTACIJA - USLUGE DEPONOVANJA KOMUNALNOG OTPADA

53
17.06.2022

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA EGE KOMERC d.o.o.

53
15.06.2022

Odluka o drugoj izmjeni Plana javnih nabavki za 2022. godinu JKP"VIS" d.o.o. Doboj Jug

53
30.05.2022

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Autoprevoznik vl. Skula

53
26.05.2022

ODLUKA O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA- GANJGO PETROL d.o.o.

53
24.05.2022

Odluka o različitoj cijeni obračuna potrošnje vode

53
20.05.2022

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA RUDNIK KREČNJAK CARMEUSE a.d.

53
19.05.2022

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA PREVOZA KAMENOG AGREGATA- KEBEX d.o.o.

53
18.05.2022

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA FINISH-LINE vl. Salkić Vahid

53
16.05.2022

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA PROGRAMERA- SKULA PROGRAMS d.o.o.

53
16.05.2022

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA FINISH- AGRO IBRIŠIMOVIĆ d.o.o.

53
11.05.2022

Odluka o prvoj izmjeni Plana javnih nabavki za 2022. godinu JKP"VIS" d.o.o. Doboj Jug

53
14.04.2022

odluka o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke kanalizacionog materijala

53
25.03.2022

Tenderska dokumentacija za javnu nabavku roba - kanalizacioni materijal

53
17.02.2022

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

53
09.12.2020

Odluka o dodjeli ugovora- Usluge obezbjeđenja i monitoringa nastanka divljih deponija

53
09.12.2020

Odluka o dodjeli ugovora- Usluge obezbjeđenja i monitoringa nastanka divljih deponija

53
03.12.2021

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma- Asfaltiranje oštećenih asfaltnih površina DOBOJPUTEVI d.d.

53
26.11.2021

Tenderska dokumentacija za javnu nabavku usluge obezbijeđenja i monitoringa nastanka divljih deponija

53
16.11.2021

Tenderska dokumentacija za javnu nabavku radova - Asfaltiranje ostećenih površina

53
26.10.2021

Gume za vozila-LOT IV-odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

53
26.10.2021

Gume za vozila-LOT III-odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

53
26.10.2021

Gume za vozila-LOT II-odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

53
26.10.2021

Gume za vozila-LOT I-odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

53
14.10.2021

TENDERSKA DOKUMENTACIJA
za nabavku roba - GUME ZA VOZILA

53
10.08.2021.godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA
za nabavku robe vodovodnog materijala

53
28.07.2021.godine

ODLUKA
o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke robe
proizvoda od betona za potrebe JKP "VIS" d.o.o.

53
19.07.2021.godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU ROBA,
Nabavka proizvoda od betona

konkurentski postupak javne nabavke

53
29.06.2021.godine

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE ROBE PROIZVODA OD BETONA

53
26.06.2021.godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA-Nabavka proizvoda od betona

53
18.06.2021.godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA-Nabavka građevinskog materijala

53
10.06.2021.godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA-Nabavka proizvoda od betona

⭐ Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Planom rada za 2021. godinu i planiranim prihodima i rashodima

⭐ Izmjena plana javnih nabavki za 2021. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - KEBEX d.o.o

⭐ Druga izmjena plana javnih nabavki za 2021. godinu

⭐ Treća izmjena plana javni nabavki za 2021.godinu

⭐ Četvrta izmjena plana javni nabavki za 2021.godinu

⭐ Peta izmjena plana javni nabavki za 2021.godinu

⭐ Odluka o petoj izmjeni plana javni nabavki za 2021.godinu

⭐ Odluka o šestoj izmjeni plana javni nabavki za 2021.godinu

⭐ Odluka o sedmoj izmjeni plana javni nabavki za 2021.godinu

⭐ Odluka o osmoj izmjeni plana javni nabavki za 2021.godinu

⭐ Odluka o devetoj izmjeni plana javni nabavki za 2021.godinu

⭐ Odluka o desetoj izmjeni plana javni nabavki za 2021.godinu

⭐ Odluka o jedanaestoj izmjeni plana javni nabavki za 2021.godinu

⭐ Odluka o dvanaestoj izmjeni plana javni nabavki za 2021.godinu

⭐ Odluka o trinaestoj izmjeni plana javni nabavki za 2021.godinu

⭐ Odluka o četrnaestoj izmjeni plana javni nabavki za 2021.godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku, nabavke i ugradnje PVC stolarije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku,  nabavka materijala za centralno grijanje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku, nabavka usluga održavanja i popravke Mercedes Sprinter 313 za potrebe JKP VIS d.o.o.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku, nabavka usluga monitoring recipijenata otpadnih voda za potrebe JKP "VIS" d.o.o

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku, nabavka advokatskih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku analize i uzorkovanja vode za 2021. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku kamenorezački radovi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku za osiguranje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku, isporuku i ugradnju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku vreća za smeće sa logom JKP VIS

ODLUKA

o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke robe vodovodnog materijala LOT-1-
nabavka ostalog vodovodnog materijala za potrebe JKP "VIS" d.o.o

ODLUKA

o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke robe vodovodnog materijala LOT-2-
nabavka ostalog vodovodnog materijala za potrebe JKP "VIS" d.o.o

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - HD GRADNJA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Wurth BH d.o.o.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-ELGRAD d.o.o.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-"KOCKA" vl. Semir

⭐ plan javnih nabavki za 2022. godinu

Pogledaj plan javnih nabavki za 2022. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku, nabavka usluge izrade i održavanja web stranice JKP VIS d.o.o.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku, nabavka radova probijanja nasipa magistralnog puta M-17 kanal III3 RO2-RO3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku, nabavka građevinskih mašina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku, nabavka regips ploča i propratnih materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku, nabavka kamenog agregata
(4-8mm, 0-32mm, 0-60mm)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku, nabavka za građevinske radove-industrijske podove

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku usluga prevoza kamenog agregata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu za kamenorezačke radove

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku geodetskih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku keramike i sanitarije

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma

Odluka u dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke robe goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku održavanje i popravke mercedes sprinter 313

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku kanalizacionog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor za javnu nabavku pumpi za vodu sa kablom za potrebe rješavanja problema nedostatka vode

Odluka o dodjeli ugovora

Odluka o dodjeli ugovora za usluge praćenja vozila putem GPS-a

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - HD gradnja termo izolacija i fasada

Odluka o dodjeli ugovora

odluka o dodjeli ugovora ponuđaču za javnu nabavku telekomunikacijskih usluga

ODLUKA

o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke robe vodovodnog materijala LOT-3-
nabavka ostalog vodovodnog materijala za potrebe JKP "VIS" d.o.o

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Hotić Promet

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Dom zdravlja Izudin Mulabećirović Izo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Solana d.d.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Condor d.o.o

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Elgrad d.o.o

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Abitec d.o.o

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Peštan d.o.o

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ANNOA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - BH BETON

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovolj.ponuđača- As mont vl. Mešić Armin

Usorska 124B, Matuzići, 74203 Doboj Jug, BiH

radnovrijeme

RADNO VRIJEME

PON - PET | 07:00h – 15:30h
SUB/NED - neradna

javne nabavke

JAVNE NABAVKE

cijena

IZVJEŠTAJI