Obavještenje

PROMJENJENA ADRESA JKP “VIS” DOBOJ JUG

PROMJENJENA ADRESA JKP “VIS” DOBOJ JUG Sve komunalne usluge JKP “VIS” Doboj Jug korisnici mogu ostvariti na novoj adresi – Usorska 124B, Matuzići, put pored Dobojputeva uz rijeku Usoru, prema Karušama.Blagajna i uprava JKP “VIS” smješteni su u novoizgrađenoj zgradi koja se nalazi u neposrednoj blizini firme Goriciana.Na dosadašnjoj adresi JKP “VIS” u zgradi iza zgrade Općine nije moguće izvršiti plaćanje komunalnih usluga i druge usluge kojima se JKP bavi.