Obavještenje

ODLUKA 01-146/24

Na osnovu člana 38. Statuta JKP VIS d.o.o. Doboj Jug broj:01-088-1/22 od 18.03.2022. godine. v.d, direktor JKP VIS d.o.o. Doboj Jug donosi:

ODLUKU
o izmjeni cijena naknade za vodomjerno mjesto za vodomjere fi ½ i 3/4

 

Član 1.

Korisnici JKP VIS d.o.o. Doboj Jug koji koriste vodomjere fi ½ i 3/4 plaćati će naknadu za vodomjerno mjesto mjesečno 3,00 KM/vodomjer bez PDV-a po Članu 5. stav 2 Odluke o utvrđivanju cijene za potrošnju vode i prikupljanje i odvoz kućnog i industrijskog otpada broj: 01-05-1-208-8a/06 od 20.03.2006 godine od strane Općinskog vijeća Doboj Jug.

 

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 01.06.2024. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published.