Obavještenje

ODLUKA 01-145/24

Na osnovu člana 38. Statuta JKP VIS d.o.o. Doboj Jug broj:01-088-1/22 od 18.03.2022. godine. v.d, direktor JKP VIS d.o.o. Doboj Jug donosi:

ODLUKU
o utvrđivanju cijene PVC vreća

 

Član 1.

Korisnici koji koriste PVC vreće sa logom JKP VIS d.o.o. Doboj Jug plaćati će cijenu 5,00 KM/PVC vreća sa PDV-om u cijenu je uračunat prevoz, odvoz i deponovanje otpada.

 

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 22.05.2024.godine.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.